Головна Усі консультації Оподаткування ПДВ

Передання заставного майна у власність банку: облік та оподаткування

Підприємство (платник податку на прибуток та ПДВ) має прострочену заборгованість за банківським кредитом, який отримано під заставу нерухомого майна (офісна будівля). Прийнято рішення про погашення заборгованості за рахунок передання заставного майна у власність банку. Як відобразити в обліку? Чи є це об’єктом оподаткування ПДВ?

Звільнення від оподаткування ПДВ, встановлене п. 197.12 ПКУ, не поширюється на операцію погашення заборгованості за рахунок передання заставного майна у власність банку платником ПДВ.

Тому слід керуватися загальними правилами, встановленими п. 188.1 ПКУ.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).

У бухгалтерському обліку передання заставного нерухомого майна (офісної будівлі) у власність банку відображається відповідно до П(С)БО 7, як його вибуття у результаті продажу.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів (п. 34 П(С)БО 7).

У п. 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. №561, зазначено, що об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

Компенсація, що підлягає отриманню після продажу (вибуття) об'єкта основних засобів, визнається за його справедливою вартістю. Різницю між номінальною сумою компенсації та грошовим еквівалентом ціни визнають як фінансовий дохід. 

У бухгалтерському обліку погашення заборгованості за рахунок передання заставного нерухомого майна (офісної будівлі) у власність банку відображається так (суми умовні):

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, млн. грн

Дебет

Кредит

Відображено переведення нерухомого майна (офісної будівлі) до групи необоротних активів, утримуваних для продажу, в сумі залишкової вартості

286

103

10000

Списано нарахований знос

131

103

7000

Відображено дохід від продажу нерухомого майна – за його залишковою вартістю (на практиці майно може реалізовуватись за будь-якою вартістю)

377

712

12000

Нараховано податкові зобовязання з ПДВ

712

641

2000

Списано вартість нерухомого майна

943

286

10000

Погашено прострочену заборгованість за рахунок передання заставного нерухомого майна (офісної будівлі)

611

377

12000

Відображено фінансовий результат

712

791

791

943

10000

10000

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
Заборгованість , ПДВ , Податок на прибуток , Банки , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі