Головна Усі консультації Оподаткування ПДФО

Вихід співвласника з ТОВ: оподаткування ПДФО та військовим збором

У 2017 р. один із засновників ТОВ зробив відступлення своєї частки іншому засновнику. Чи потрібно нараховувати ПДФО та військовий збір при відступленні частки іншому співвласнику? Чи можливо виплатити дивіденди цьому співвласнику за попередні роки? Чи можна виплачувати дивіденди частинами впродовж року?

Вихід учасника з товариства, який в даному випадку зроблений у вигляді відступлення частки  іншому учаснику, призводить до наслідків, передбачених ст. 54 і 55 Закону №1576.

Згідно з ст. 54 Закону №1576 та ч. 2 ст. 148 ЦКУ учасник, який виходить із ТОВ, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, у якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. 

Водночас учасник може відмовитися від виплати йому частини майна, і така відмова розглядатиметься як прощення боргу (ст.  605 ЦКУ).

Крім цього, за ч. 2 ст. 54 Закону №1576, крім частки у статутному капіталі, учаснику,  який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного ТОВ у цьому році  до моменту  його виходу (дивіденди).

Під час виходу з ряду учасників товариство не зобов’язане повертати раніше внесене учасником майно. Адже право власності на нього вже перейшло до товариства в момент його внесення у статутний капітал  (ч. 1 ст. 85, ч. 1 ст. 140 ГКУ). І  щоб потім  не трапилося із таким майном, на частку засновника це вже не впливає. До речі, внесене майно може бути продане або використане і списане. Але зверніть увагу, що згідно з ст. 54 Закону №1576 майно, передане учасником товариству лише в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Таким чином, при добровільному виході учасника з товариства проводяться такі виплати:

1) вартість частини майна, пропорційна частці учасника у статутному капіталі товариства;

2) належна частка прибутку, одержаного ТОВ в цьому році до моменту його виходу (дивіденди).

Щодо визначення вартості частини майна, пропорційної частці у статутному капіталі товариства учасника, який виключається з ТОВ, зазначимо таке.

Судячи із роз’яснення фахівців Мінфіну від 16.06.2007 р. №31-34000-10-16/12455 до майна, від вартості якого здійснюватиметься розрахунок належної частини учаснику, відносять усе майно, що належить товариству, у тому числі ОЗ, НМА, оборотні активи, майно невиробничого призначення тощо, з урахуванням майнових зобов’язань товариства. Іншими словами, йдеться про чисті активи товариства (власний капітал), що вираховуються як різниця між активами товариства та його зобов’язаннями. Таку інформацію бухгалтер може почерпнути із ряд. 1495 «Усього за розділом I» ф. №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», що складено на день виходу учасника.

Що стосується дивідендів, то на нашу думку, якщо ТОВ не здійснювало розподіл чистого прибутку у минулих роках, таке право поширюється і на частку прибутку за такі минулі роки. Отже, йдеться про виплату дивідендів, рішення про яке мало бути теж зазначено у протоколі зборів засновників (учасників). Звісно, якщо такого прибутку немає, або його було виплачено перед виходом зі складу учасників, то при виході заборгованість перед учасником не виникне.

Бухоблік виходу учасника відображається в кореспонденції з рахунком 45 «Вилучений капітал». Відповідно, вихід засновника із товариства на суму належної йому виплати відображають записом Дт  452 Кт 672. На дату погашення заборгованості перед учасником у грошовій формі слід зробити запис: Дт 672 Кт 301, 311. У разі відмови засновника, що вийшов, від виплати йому частини майна в бухобліку виникатиме дохід на суму прощеного боргу - Дт 672 Кт 746.

Якщо все-таки є чистий прибуток ТОВ за минулі періоди, який не розподілявся, й такий розподіл зроблено зараз, то відображення заборгованості перед учасником на суму дивідендів виглядатиме так: Дт443 Кт 671. У протилежному випадку такого проведення просто не буде.

Про перерозподіл частки учасника, що вийшов, між іншими засновниками читайте тут>>

Отже, виплатити дивіденди за минулі роки можна. Також не встановлено будь-яких обмежень на кількість платежів з виплати дивідендів.

 

ПДФО

Якщо учасник є фізособою, у відповідності з пп. 170.2.2 ПКУ, операції щодо повернення учаснику коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента, прирівнюються до продажу інвестиційного активу.  При цьому оподаткуванню підлягає виключно інвестиційний дохід, який розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим учасником від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу. При цьому доходом буде сума, отримана учасником при виході з товариства, а витратами – вартість його внеску у статутний капітал ТОВ, який був внесений під час входу до складу засновників ТОВ.

Крім того, згідно з пп. 170.2.8 ПКУ, не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ (в 2018 році – 2470,00 грн).

Зверніть увагу, що при поверненні підприємством фізособі його частки в статутному капіталі, ТОВ не є податковим агентом, тому що за нормами пп. 170.2.1 ПКУ, облік загального фінрезультату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку – фізособою самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік. Але незважаючи на це, ТОВ повинно відобразити вказані суми доходу, отримані фізособою в податковому розрахунку №1ДФ з ознакою доходу "112".

Учасник, що вийшов, повинен подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами продажу своєї частки як інвестиційного активу. Порядок подання декларації визначено у ст. 17 ПКУ. Зокрема, фізособа повинна подати річну декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ПКУ).

Якщо засновнику-фізособі нараховуються і виплачуються при виході зі складу учасників дивіденди, то податковим агентом щодо їх суми є саме ТОВ-засновник. Оскільки ТОВ є платником податку на прибуток, то із суми дивідендів утримується ПДФО за ставкою 5% (пп. 167.5.2 ПКУ) та військовий збір за ставкою 1,5%. 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДФО
Теги:
Дивіденди , ПДФО , Військовий збір

Коментарі: 3

Новини по темі

Консультації по темі