Головна Усі консультації Оподаткування ПДФО

Виплата спадкоємцю частки в статутному капіталі майном та коштами: як оподатковується?

Спадкоємцю одного з засновників ТОВ, який помер, треба виплатити його частку в статутному капіталі у вигляді частки майна та в грошовому еквіваленті. Спадкоємець працює у ТОВ як зовнішній сумісник. Які податки треба нарахувати йому при виплаті? Як це відобразити у звітності з ЄСВ та №1ДФ?

17.06.2018 р. набрав чинності Закон про ТОВ. Докладніше про це читайте тут>> 

Нормами ст. 23 Закону про ТОВ встановлено, що у разі смерті учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця без згоди інших учасників такого товариства.

Якщо частка померлого учасника у статутному капіталі товариства становить менше 50%, та протягом одного року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, його спадкоємці не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. 

У разі, якщо частка померлого учасника у статутному капіталі товариства становить 50% або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

До відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника застосовуються правила, передбачені ст. 24  Закону про ТОВ. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. 

Норми ч. 6 ст. 24 Закону про ТОВ зобов'язують товариство не пізніше 30 днів з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника:

  • повідомити такому колишньому учаснику (в даному випадку таке повідомлення надсилається спадкоємцю чи правонаступнику) вартість його частки;
  • надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом №755.

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Докладніше про вихід учасника з товариства, зокрема, як та на яку дату розраховується його частка, ми писали тут>>

 

ПДФО

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено у п. 170.2 ПКУ.

Відповідно до пп. 170.2.2 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 - 170.2.6 ПКУ.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юрособи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Згідно з пп. 170.2.1 ПКУ облік загального фінрезультату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку (фізособою) самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, у якій має відобразити загальний фінрезультат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

При цьому в пп. 170.2.6 ПКУ зазначено, що до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінрезультату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Ставка ПДФО становить 18% (ст. 167 ПКУ).

Також доходи, визначені у ст. 163 ПКУ, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5% об'єкта оподаткування (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ).

ДФС в ІПК від 23.07.2018 р. №3225/6/99-99-13-02-03-15/ІПК повідомляє, якщо внаслідок зменшення у законодавчо встановленому порядку статутного капіталу товариства його засновнику повертаються грошові кошти, які були внесені ним при формуванні цього капіталу під час заснування товариства, то на таку операцію поширюються норми п. 170.2 ПКУ. Об'єктом оподаткування ПДФО та військовим збором вважатиметься інвестиційний прибуток, при визначенні якого враховуються витрати, пов'язані з придбанням такого корпоративного права.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи визначено ст. 179 ПКУ. При цьому юрособа відображає такі доходи у податковому розрахунку ф. №1ДФ із зазначенням коду «112».

 

ПДВ

Згідно з пп. 196.1.1 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції погашення, викупу за кошти корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах.

ДФС в ІПК від 23.07.2018 р. №3225/6/99-99-13-02-03-15/ІПК повідомляє, що операції з часткового повернення товариством засновнику статутного капіталу у вигляді коштів не є об'єктом оподаткування ПДВ. 

Водночас операція з часткового повернення товариством засновнику статутного капіталу у вигляді майна підпадає під визначення об'єкта оподаткування ПДВ та має оподатковуватися ПДВ на загальних підставах за основною ставкою – 20%.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДФО
Теги:
Статутний капітал , ПДВ , ПДФО , Військовий збір , Спадщина

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі