Головна Усі консультації Оподаткування Інші податки

Чи можливо уникнути подвійного оподаткування при укладенні договору ЦПХ з іноземцем?

Організація запрошує для консультації нерезидента - громадянина США. Чи можливо оформити із нерезидентом договір ЦПХ? Чи діятиме обмеження щодо мінімальної суми оплати в 10 мінімальних зарплат? Чи можливо звітувати щодо сплати ПДФО у ф. №1ДФ без наявності ІПН у нерезидента?

Так, можна оформити договір ЦПХ з нерезидентом.

Договір ЦПХ – це угода між підприємством та особою на виконання певної роботи  предметом якого є надання певного результату праці. 

Фактом виконання робіт (надання послуг) за договором ЦПХ є акт виконаних робіт (наданих послуг). Акт  і є первинним документом під час відображення операцій у бухобліку.

 

Оподаткування ПДФО та відображення у звітності

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов договору ЦПХ (пп. 164.2.2 ПКУ). Згідно з пп. 170.10.1 ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів. Ставка ПДФО становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих у т. ч., але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за договорами ЦПХ. Отже, доходи, одержані нерезидентами у вигляді винагород та інших виплат, які виплачуються за договорами ЦПХ, оподатковуються за ставкою 18%. Базою оподаткування є нарахована сума такої винагороди.

Та оподаткування доходів нерезидентів має свої особливості. Якщо міжнародний договір встановлює інші правила, ніж зазначено в ПКУ, слід застосовувати правила Міжнародного договору (п. 3.2 ПКУ).

Щоб податковий агент не утримував ПДФО в Україні, нерезидент повинен пред’явити довідку або її нотаріально засвідчену копію, що підтверджує, що резидент є резидентом країни з якою укладений міжнародний договір України (п. 103.2 ПКУ).

Звільняються від оподаткування доходи з джерелом їх походження з України на підставі довідки (її копії), що підтверджує статус нерезидента.

 

Уникнення подвійного оподаткування

За ст. 14 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки дохід,  одержаний  фізособою,  яка   є   резидентом Договірної  Держави,  від  виконання  особистих послуг незалежного характеру,  підлягає  оподаткуванню  тільки  в  тій  Державі,   за винятком, якщо:

  • такі  послуги  надаються  чи надавалися в іншій Договірній Державі; та
  • дохід відноситься до постійної бази, яку фізособа має або  мала  з  метою  регулярного  надання таких послуг в тій іншій Державі. 

У  такому  випадку  дохід,  який  відноситься  до  такої постійної   бази,   може  оподатковуватись  у  тій  іншій  Державі відповідно  до принципів, аналогічних принципам ст. 7 (Прибутки від  комерційної  діяльності),  для  визначення  суми прибутку від комерційної  діяльності  та  віднесення  прибутку  від комерційної діяльності до постійного представництва.

Термін "незалежні  особисті  послуги"  включає,  зокрема, незалежну наукову,  літературну,  художню, освітню або викладацьку діяльність,  оскільки і  незалежну  діяльність  лікарів,  адвокатів, інженерів, архітекторів, дантистів і бухгалтерів. 

Якщо отримані послуги підпадають під вимоги ст. 14 Конвенції, то можуть бути застосовані норми цієї статті.

За ст. 15 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення  подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо  податків на доходи та капітал  заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом однієї Договірної Держави (у даному випадку - США) у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки у цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі (Україні). Оскільки такі роботи не здійснюються в Україні, то вони оподатковуються тільки в США. 

Зверніть увагу: згідно з ч. "а" п. 3 ст. 2 Конвенції, дія поширюється лише на податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з  громадян. Отже, на нашу, думку, за умови надання довідки від нерезидента про його статус в США  Конвенція не звільняє від оподаткування ЄСВ та військовим збором такого доходу.

Відповідно до п. 103.1 ПКУ застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України. 

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України , а також інших документів, якщо це передбаченоміжнародним договором України (п. 103.4 ПКУ). 

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ПКУ).

Довідка користується доказовою силою офіційних документів на території України за умови: 

  • її легалізації, тобто процедури, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, у якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ; 
  • або - засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року; 
  • або - наявності міжнародних договорів про правову допомогу, згідно з положеннями яких офіційні документи іноземних держав-партнерів, зокрема, сертифікати резиденції компетентних податкових органів, приймаються без будь-якого підтвердження (без консульської легалізації та відповідно без апостиля).

У разі потреби така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачує йому доходи, або контролюючим органом під час розгляду питання про повернення сум надміру сплачених грошових зобов’язань на іншу дату, що передує даті виплати доходів. 

У разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутися до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації (п. 103.6 ПКУ).

Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати правила міжнародного договору України, зокрема, щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року (п. 103.8 ПКУ). 

 Отже, довідка дійсна в межах календарного року, у якому вона видана.

У разі неподання нерезидентом довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування (п. 103.10 ПКУ).

Подання довідки з метою уникнення подвійного оподаткування  - обов’язок нерезидента. Резидент не зобов’язаний вимагати таку довідку (лист ДПС від 18.04.2012 р. №5651/5/12-0016).

Якщо таку довідку нерезидент не надав, оподатковуємо дохід його за ставкою 18%.

У формі №1ДФ дохід виплачений за договором ЦПХ відображають з ознакою «102». Без наявності ІПН у нерезидента звітувати щодо сплати ПДФО за формою №1ДФ неможливо.

Якщо фізособа-нерезидент планує отримувати доходи від підприємств, що знаходяться на території України, вона повинна (особисто чи через законного представника) подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізособи-платника податків (за формою №1ДР), яка і буде заявою про реєстрацію в Держреєстрі.

Після проведення реєстрації нерезиденти повинні надавати інформацію про свій реєстраційний номер облікової картки фізичним та юридичним особам, що виплачують їм доходи.  Більш докладно читайте тут>>

Обмеження щодо мінімальної суми оплати в 10 мінімальних зарплат не діє у випадку укладення договору ЦПХ, оскільки такі обмеження діють лише для укладення трудових договорів (ст. 42 Закону про зайнятість).

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Інші податки
Теги:
1-ДФ , Звітність , Нерезиденти , ПДФО , Договір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі