Усі новини по тегу «МСФЗ»

Новин: 23
 • Чи потрібно переходити на МСФЗ при приєднанні до компанії, яка обліковує за МСФЗ?
  Компанія «А», власник 100% корпоративних прав компанії «Б», приєднує до себе останню. «А» веде облік за МСФЗ, «Б» – за НП(С)БО. Чи потрібно перед приєднанням трансформувати звітність «Б» за МСФЗ?
  16.09.202285
 • Чи повинні великі підприємства складати звітність за МСФЗ?
  Підприємство у формі ТОВ належить до категорії великих згідно з звітністю за 2019 та 2020 рік. Чи належать великі ТОВ до підприємств, які становлять суспільний інтерес та чи зобов’язані вони подавати звітність та вести облік згідно з МСФЗ?
  14.12.2021866
 • Первісна вартість «МНМА» у МСФЗ, якщо актив відноситься до запасів
  Відповідно до облікової політики підприємства, активи, строк використання яких перевищує один рік та вартість яких є нижчою за критерій віднесення активу до ОЗ згідно з ПКУ, первісно визнаються запасами. Підприємство уклало договір на придбання кондиціонерів та придбання послуг з монтажних робіт кондиціонерів. Відповідно до умов укладеного договору, вартість одного кондиціонера складає 9000 грн, а вартість монтажних робіт - 2000 грн. Чи відноситься вартість монтажних робіт до собівартості кондиціонера?
  09.11.2020288
 • Збільшено строк користування ОЗ при переході на МСФЗ: чи переглядати строк у податковому обліку?
  Якщо при переході на МСФЗ було проведено переоцінку та збільшено терміни використання ОЗ, Облік ОЗ ведеться за моделлю собівартості? Терміни стали після цього більші, ніж в податковому обліку. Чи необхідно при переході також збільшувати терміни використання ОЗ в податковому обліку, при цьому не збільшуючи їх вартість на суму переоцінки?
  26.10.2020225
 • Основні засоби, які обліковується за переоціненою вартістю: облік за МСФЗ
  З березня 2019 року підприємство обрало модель оцінки ОЗ - нерухомість за переоціненою вартістю. Було зроблено дооцінку. Наразі на кінець звітного року було проведено незалежну оцінку й виявилося, що слід робити знову дооцінку. Як це вже відображається в обліку за МСФЗ та в податковому обліку?
  10.07.2020304
 • Доспдіяльність у сфері фінансових послуг: чи треба МСФЗ?
  Підприємство за 2019 рік нульове. Основний вид діяльності 66.12 (посередництво в договорах з цінних паперів). Підприємство повинно вести облік за МСФЗ? Подавати фінансову звітність за 2019 рік потрібно повну? Чи потрібно оприлюднити її?
  22.05.2020197
 • Депозити, облігації та фінінвестиції: дисконтування за МСФЗ
  Довгострокова дебіторська заборгованість складається з довгострокових депозитів (рах. 3511), ОВДП (рах. 1433, бухоблік за амортизованою собівартістю за методом ефективної ставки %) та довгострокових фінансових інвестицій наданих пов’язаним сторонам (рах.142). Потребує чи ні вищезазначена дебіторська заборгованість дисконтування? Якщо так, то які бухгалтерські проведення слід зробити?
  18.03.2020772
 • Фінзвітність за МСФЗ для підприємства видобувної галузі: чи потрібно складати?
  Чи мають складати фінзвітність за МСФЗ підприємства видобувної галузі?
  24.01.20203261
 • Видобуток корисних копалин - суглинок: чи звітувати за МСФЗ?
  Приватне акціонерне товариство відповідно до Закону про бухоблік належить до мікропідприємств. 27.03.2019 р. отримано спецдозвіл на користування надрами для видобування суглинків. КВЕД «Видобування суглинків» у 2019 р. не буде здійснюватися. Чи зобов’язане підприємство вести бухоблік та здавати фінзвітність за МСФЗ? Якщо так, то з якого періоду?
  29.08.2019513
 • Нюанси обліку грошових бонусів за МСФЗ
  Підприємство отримуємо мотиваційні бонуси-премії від постачальника за результатами виконання плану закупівель за минулий рік. Підприємство прийняло позицію, що такі бонус-премії є маркетинговими послугами. Як такі бонуси відображаються в обліку згідно з МСФЗ?
  10.06.20193301
 • Строки переходу на МСФЗ для великих підприємств
  Підприємство відповідає критеріям великого підприємства за результатами 2017 та 2018 років, при цьому воно не є емітентом цінних паперів. З якої дати підприємство зобов’язане переходити на МСФЗ та коли воно повинно оприлюднювати фінзвітність?
  22.02.2019389
 • Видобування води з колодязя для виробничих потреб: звітність за МСФЗ
  Підприємство має трубчатий колодязь глибиною 20 м, який використовується для виробничих потреб. На колодязь є дозвіл на спецводокористування. Станом на початок 2018 р. підприємству потрібно було звітувати за МСФЗ за діючою на той час редакцією Закону про бухоблік. Чи звільняється підприємство від застосування МСФЗ після внесення змін до закону?
  14.02.20195811
 • При перевищенні доходу 20 млн грн підприємство звітує з прибутку щокварталу з наступного року
  ТОВ (загальна система оподаткування) за 2018 рік перевищило дохід 20 млн грн (штат 35 осіб). Як подавати декларацію з податку на прибуток? Чи враховувати податкові різниці? Яким за критеріями стає підприємство? Чи обов’язково подавати звітність за МСФЗ?
  30.01.20192 2404
 • Підприємство видобуває воду зі свердловини: чи обов’язково переходити на МСФЗ?
  Чи повинно підприємство у 2019 р. переходити на МСФЗ, якщо має дозвіл на спеціальне водокористування (забезпечення господарсько-побутових і виробничих потреб)? Чи дане використання води із свердловини глибиною в 15 м та шахтний колодязь глибиною 13,9 м є здійсненням діяльності з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення?
  19.12.20181 008
 • Підприємство фактично не здійснює видобуток корисних копалин: чи звітувати йому за МСФЗ?
  Підприємство в 2011 році отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобуток вугілля марки антрацит). Втім фактично воно не видобуває вугілля у зв’язку із тим, що шахти знаходяться в зоні АТО, дія дозволу призупинена. Чи зобов’язане таке підприємство подавати фінзвітність, використовуючи МСФЗ?
  04.12.2018395
 • Видобування артезіанської води: чи вести облік за МСФЗ?
  Підприємство видобуває воду з артезіанської свердловини та надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Чи повинно підприємство переходити на міжнародні стандарти?
  03.10.2018284
 • Фінзвітність подається за П(С)БО, а не за МСФЗ: які наслідки?
  Підприємство веде облік та складає фінзвітність за П(С)БО. Згідно з Законом про бухоблік підприємство зобов'язане застосовувати МСФЗ. Які наслідки будуть для такого підприємства, якщо облік ведеться та складається фінзвітність за П(С)БО, а не за МСФЗ?
  02.08.20182 147
 • Підприємство видобуває воду з колодязя: які рентні платежі сплачувати?
  На території підприємства є колодязь глибиною 20 м, вода використовується для виробничих потреб – виробництво бетону. Які рентні платежі повинно сплачувати таке підприємство? Чи повинно воно складати фінансову звітність за МСФЗ?
  18.04.20182 223
 • Чи складати звітність за МСФЗ у разі наявності у підприємства свердловини
  Підприємство має свердловину для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб підприємства. Підприємство займається реалізацією пропану. У КВЕДах виду діяльності, пов'язаної з видобутком води, немає. Чи має підприємство складати фінзвітність за МСФЗ?
  15.02.2018851
 • Підприємство переходить на МСФЗ - як звітувати?
  Підприємство вирішило перейти на МСФЗ. Які державні органи потрібно про це повідомити? Як звітувати у разі переходу на МСФЗ?
  01.12.2017500
 • Витрати майбутніх періодів у звітності за МСФО
  Підприємство зареєстроване в грудні 2016 р. При складанні фінзвітності застосовує МСФО. У І кв. 2017 р. були витрати, пов'язані з орендою та зарплатою директора. Наразі доходу немає, директор займається підготовкою документації і пошуком персоналу. Чи можна витрати відобразити на звітну дату як витрати майбутніх періодів?
  23.03.20171 337
 • Відображаємо витрати за договором оренда земельної ділянки
  На аукціоні земельних ділянок у міськради придбано право на користування землею за договором оренди. За можливість укладання договору оренди сплатили до казначейства 400 тис. грн. та річну суму орендної плати. Договір укладено на 3 роки. Які витрати відображаються за таким договором у бухобліку?
  20.05.2016710
 • Подаємо фінзвітність за МСФЗ: нюанси
  Чи подаються примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?
  19.05.2016790