Головна Усі консультації Держрегулювання Інше

Переведення невиробничого основного засобу до виробничого: розраховуємо амортизацію

Підприємство, що визначає об’єкт оподаткування на різниці, переводить невиробничий основний засіб до виробничого. Якими документами оформити переведення? Який термін амортизації в обліку слід враховувати, якщо ОЗ раніше амортизувався? Яку вартість ОЗ слід враховувати для розрахунку амортизації?

1) Слід оформити наказ з переліком невиробничих ОЗ, які переводяться до виробничих ОЗ і зазначити дату такого переведення, а також вартість виробничого активу (адже саме цей момент є невизначеним).

На підставі наказу здійснюється переведення в обліку невиробничого ОЗ до ОЗ, який буде використовуватись у госпдіяльності. Про факт зміни можливо зробити уточнення в акті приймання-передачі (введення в експлуатацію) форми №ОЗ-1, робиться помітка про зміну "статусу" ОЗ, зокрема  місцезнаходження об'єкта (якщо воно змінюється) та відмітки про матеріально - відповідальну особу, якщо є зміни. Тоді акт виписується у двох примірниках: перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий - відділу здавальнику.

2) У податковому обліку амортизація розраховується на ОЗ, які відповідають ознакам наведеним у пп. 14.1.138 ПКУ: вартість ОЗ повинна перевищувати 6000 грн (без ПДВ), об’єкт використовується у госпдіяльності.

Нарахована амортизація в бухобліку збільшує фінрезультат до оподаткування за п. 138.1 ПКУК, а податкова амортизація зменшує фінрезультат за п. 138.2 ПКУ.

Слід звернути увагу на п. 138.3 ПКУ, за яким визначається порядок розрахунку амортизації ОЗ (податкової амортизації) для визначення об'єкта оподаткування. 

У пп. 138.3.1 ПКУ сказано, що розрахунок податкової амортизації здійснюється відповідно до П(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУпп. 138.3.2 - 138.3.4 ПКУ

Але абз. 2 пп. 138.3.1 ПКУ уточнює: "для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку". Виникає питання: яку вартість брати до уваги?!

Визначення терміну "вартість основних засобів" у ПКУ немає. 

Можна взяти до уваги пп. 14.1.9 ПКУ"залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу" Тоді допускаємо варіант, що вартістю ОЗ для розрахунку податкової амортизації буде первісна вартість необоротного активу, яка дорівнює, за визначенням пп. 14.1.9 ПКУ, залишковій для розділу ІІІ, оскільки розрахованої амортизації (відповідно до положень розділу III) на момент переведення ОЗ до виробничого активу немає. Відповідно це дані за Дт 10 рахунку, але без урахування переоцінок проведених у бухобліку, бо за абз. 2 пп. 138.3.1 ПКУ уцінки, дооцінки проведені у бухобліку не враховуються.

Додатково потрібно врахувати, що об'єктом амортизації є первісна вартість, яка амортизується на їх ліквідаційну вартість (п. 4 П(С)БО 7).

Це смілива позиція. Тож додатково рекомендуємо платнику отримати ІПК за ст. 52 ПКУ.

Обережна позиція, яка зустрічається на практиці, і скоріше за все діяти слід саме так, це коли до уваги беруть залишкову вартість ОЗ (за даними бухобліку - це різниця між первісною вартістю ОЗ і сумою зносу) або справедливу вартість (це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату).    

Саме з визначеної підприємством вартості ОЗ починають розрахунок податкової амортизації. 

3) Строки амортизації в податковому обліку встановлені пп. 138.3.3 ПКУ. Коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ в бухобліку менші ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 ПКУ. У цьому випадку вважаємо, що потрібно застосовувати строки амортизації встановлені для податкового обліку, незалежно від того факту, що за даними бухобліку такий строк є меншим.

Пояснюється це тим, що для цілей податкового обліку актив визнається ОЗ тільки з моменту переведення його до складу виробничих ОЗ. 

А розраховуватись амортизація буде з наступного місяця після переведення ОЗ до виробничих активів. Пояснюється це тим, що у пп. 138.3.1 ПКУ уточнюється, що розрахунок амортизації здійснюється за П(С)БО або МСФЗ. І, наприклад, п. 29 П(С)БО 7 встановлює, що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олена Водоп`янова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Інше
Теги:
Амортизація , Основні засоби

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі