Главная Все консультации Налогообложение НДС

Експорт товарів за ціною нижче собівартості: чи нараховувати ПЗ з ПДВ?

Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ на різницю між собівартістю експортного товару та договірною ціною, яка нижче собівартості?

Запитання:

Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ на різницю між собівартістю експортного товару та договірною ціною, яка нижче собівартості? Чи включаються до закупівельної вартості транспортні витрати до складу, винагорода експедитора (пов'язана із експортом товару), транспортні витрати та митні витрати, які пов'язані з доставкою товару нерезиденту? Чи є особливості з податку на прибуток?

 

Відповідь:

Мінфін у своєму наказі №673 затвердив чотири УПК щодо ПДВ. Зокрема, було порушено питання щодо відсутності нарахування ПДВ при експорті товару за ціною нижче ціни придбання.

На питання: «За якою ставкою податку на додану вартість підлягає оподаткуванню від'ємна різниця між ціною придбання (звичайною ціною) товару та ціною реалізації такого товару на експорт?» було надано відповідь, що ставка податку застосовується в цілому до виду операції, яка здійснюється платником податку. Тому у разі здійснення операції з експорту товару за ціною нижче ціни придбання (звичайної ціни) такого товару, нульова ставка застосовується до такої операції в цілому, за умови підтвердження факту вивезення товарів у відповідному митному режимі належно оформленою митною декларацією.

Отже, умовне податкове зобов'язання на різницю між собівартістю товарів та їх договірною ціною не нараховується.

Аналогічну позицію податківців ми прокоментували тут>> 

Раніше вони намагалися оподатковувати різницю між собівартістю товару та договірною ціною за ставкою 20% (див. наш коментар тут). Суди не погоджувалися з такою позицією, тож податківці змінили свою думку.

З метою складання звіту про пільги ставка 0% ПДВ також є пільгою. Якщо вся експортна  операція оподатковується за ставкою 0%, то у pвіті про пільги вона відображається в цілому, без вирахування різниці між собівартістю та договірною ціною.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

  • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству/установі;
  • транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до Положення (стандарту) 9;
  • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства/установи на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Таким чином, до закупівельної вартості включаються транспортні витрати, винагорода експедитора (пов'язана із експортом товару), транспортні витрати та митні витрати, які пов'язані з доставкою товару нерезиденту, і відповідно, вони обліковуються у складі первісної вартості товарів на 281 рахунку.

Щодо податку на прибуток, то у загальному випадку продаж товарів за ціною нижче собівартості обліковується за загальними правилами, без коригувань фінрезультату.

Проте, якщо операція з продажу товарів нерезиденту є контрольованою, тоді застосовується пп. 140.5.1 ПКУ, відповідно до якого фінрезультат з метою оподаткування збільшується на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінрезультату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / НДС
Теги:
Экспорт , НДС , Себестоимость , Торговля , ВЭД

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме