Главная Все консультации Налогообложение Общие положения

Реалізація товару в рамках міжнародної технічної допомоги

Підприємство закуповує товари з ПДВ, а продає без ПДВ згідно з п.197.11 ПКУ. Які умови формування податкового кредиту за такими операціями? Які умови формування витрат при розрахунку податку на прибуток?

Загальне

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 197.11 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з:

  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюється в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), регламентується постановою КМУ від 15.02.2002 року №153 (далі - Порядок №153).

Проєкти (програми), підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України (пп. 11 - 12 Порядку №153).

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Виконавці проекту МТД зазначають відповідні реквізити контрагентів - постачальників товарів/послуг (найменування, код, адресу), які поставляють такі товари/послуги виконавцю МТД, та обсяг їх придбання із застосуванням пільгового режиму оподаткування в інформаційному підтвердженні.

Ще на які особливості застосування Порядку №153 та особливості оформлення договірних відносин слід звернути увагу, колись говорили податківці у ІПК ДФСУ від 04.12.2018 №5096/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, ІПК ДФСУ від 10.11.2017 р. № 2580/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, лист ДФС від 15.08.2017 № 1614/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Податківці у підкатегорії 101.16 ресурсу «ЗІР» наголошують, що виключно у разі дотримання умов, передбачених Порядком №153, операції з постачання товарів у рамках проєкту МТД  у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за рахунок МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. При здійсненні таких операцій постачальник повинен скласти виконавцю проєкту МТД податкову накладну, яка підлягає реєстрації в ЄРПН. Про це також вони говорили, зокрема, й в ІПК ДПСУ від 04.10.2019 №586/13-01-12.5-09/ІПК.

В той же час вони радять звертатися до них за ІПК із описом ситуації та надання документів щодо можливості застосування звільнення ПДВ по п. 197.11 ПКУ.

 

ПДВ

Відповідно до ІПК ДПСУ від 04.10.2019 №586/13-01-12.5-09/ІПК якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ, то у договорі на таке постачання ціна товарів/послуг має бути вказана "Без ПДВ". Постачальник товарів/послуг за такими операціями податкові зобов'язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.

Отже, у рамках проекту МТД товари/послуги, що постачаються виконавцю проекту МТД та оплачуються за рахунок МТД, виконуються контрагентами - постачальниками такому виконавцю без нарахування ПДВ. При цьому постачальник - платник ПДВ при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг з поміткою "Без ПДВ", яка підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

Зауважимо, що у графі 9 розділу Б податкової накладної слід зазначити код пільги (пп. 7 п. 16 Порядку №1307) – в даному випадку:

  • або 14060523 – «Звільняються від оподаткування операції із постачання товарів та послуг на митній території України як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку»;
  • або 14060524 – «Звільняються від оподаткування операції із постачання товарів та послуг на митній території України, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку» (Довідник №100/2).

На звільнені від оподаткування ПДВ та оподатковувані операції необхідно складати окремі податкові накладні (п. 17 Порядку № 1307).

Перейдемо до ПК з ПДВ, адже операція із постачання товарів в рамках МТД є ПДВ-звільненою. А тому виникає питання щодо необхідності нарахування ПЗ з ПДВ по п. 198.5 ПКУ.

Заспокоїмо, нарахувати компенсувальне ПДВ не потрібно, адже в самій нормі пп. «б» п. 198.5 ПКУ сказано, що так ПДВ нараховується в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 ПКУ та операцій, передбачених п. 197.11 ПКУ).

Крім того, у абз. 4 п. 199.6 ПКУ вказано, що встановлені ст. 199 ПКУ правила пропорційного віднесення сум податку до ПК з ПДВ не застосовують у разі проведення операцій, передбачених п. 197.11 ПКУ.

Отже, у разі використання товарів/послуг у пільгових операціях, передбачених п. 197.11 ПКУ, компенсувальні податкові зобов'язання за нормами п. 198.5 ПКУ та розподіл сум "вхідного" ПДВ у порядку, передбаченому ст. 199 ПКУ, не проводять.

Це підтверджують і податківці в багатьох роз'ясненнях, щоправда, ще 2017 року (див., наприклад, ІПК ДФСУ від 22.06.2017 р. №782/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 05.07.2017 р. № 1002/6/99-99-15-03-02-15/ІПКвід 13.07.2017 р. № 1164/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та від 03.08.2017 р. № 1470/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

 

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

В той же час згідно з п. 3.2 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Тому, слід заглянути у міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана ВРУ чи не передбачено там звільнення від оподаткування податком на прибуток проданий товар у рамках проєкту МТД. Так, наприклад, платник податків у ІПК ДПСУ від 04.10.2019 № 586/13-01-12.5-09/ІПК питав про оподаткування прибутку у зв’язку реалізацією проекту МТД, що здійснюється у межах Договору між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007, який ратифікований Верховною Радою України 04.06.2008 року №319.

Податківці роз’яснили, що в рамках проекту МТД з врахуванням п. 3.2 ПКУ відповідно до розділу 8.03 статті 8 вищевказаного Договору вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

В рядку 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відображається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -).

Також радимо переглянути умови міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надана ВРУ. Якщо там прописано про звільнення, то операція із продажу товару у рамках МТД відобразиться лише у бухобліку (як дохід від реалізації та собівартість реалізованої продукції), при цьому податок від такого доходу буде звільнений. Якщо ж про звільнення немає мови, слід переглянути загальні податкові різниці із ПКУ.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Великая Екатерина
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Общие положения
Теги:
НДС , Налог на прибыль

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме