Главная Все консультации Финансы и банки Валюта и ценные бумаги

Поповнення статутного капіталу готівкою у валюті

Чи може українське підприємство, яке відкриває дочірнє підприємство за кордоном, здійснити поповнення статутного капіталу готівкою у валюті через свого представника, який їде у відрядження?

Враховуючи умови запитання, потрібно звернутись до Інструкції №148. Відповідно до цієї Інструкції наведемо деяки терміни:

  • готівка - це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави;
  • повноважний представник - особа, якій згідно з розпорядженням керівника юрособи, надані повноваження щодо здійснення конкретних дій.

Митна декларація є підставою для вивезення (увезення) зазначеної у ній готівки. Юрособа несе відповідальність за недекларування готівки, що переміщується через митний кордон України, відповідно до законодавства України.

Відповідно до п. 5 гл. 2 Інструкції №148 юрособа ввозить готівку в Україну або вивозить її за межі України через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі. Зверніть увагу, що повноважний представник декларує готівку, яку вивозить за дорученням юрособи, та власні кошти окремо з використанням двох примірників митної декларації. 

Отже, юрособи можуть переміщати через митний кордон України готівку без обмеження у сумі, але на умовах письмового декларування в повному обсязі.

Готівкова іноземна валюта, що отримана юрособами - резидентами з власних поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках, використовується виключно на цілі, на які вона отримана. А це, як передбачено Правилами №200, готівка для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.

А ось основні моменти в порядку інвестування за кордон полягають в такому:

1) Відповідно до пп. «е» п. 4 ст. 5 Декрету №15-93 індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Здійснення інвестицій за кордон потребують індивідуальної ліцензії;

2) З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, розроблено Постанову №122. Згідно з цією Постановою, інвестиція за кордон - це валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юросіб за кордоном, придбання корпоративних прав тощо. Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном. 

У п. 1.1 Постанови №122 уточнюється, що не потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ у випадку:

  • проведення між суб'єктами інвестицій розрахунків на території України в гривнях з метою придбання права власності на об'єкти інвестицій за кордоном;
  • проведення фізособами, що не є підприємцями, розрахунків з нерезидентами за кордоном з метою здійснення інвестицій (крім випадку переказу коштів з цією метою з України за кордон).

Відповідно до пп. 1.5.2 Постанови №122 фінансова інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. За умовами запитання українське підприємство здійснює пряму інвестицію.

Прямою інвестицією є валютна операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юрособи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юрособою.

Зверніть увагу, що згідно з п. 1.8 Постанови №122 для інвестицій юрособами не можуть бути використані кошти у готівковій формі.

3) Згідно з п. 4 П(С)БО 19 дочірнє підприємство - це підприємство,  яке  перебуває  під  контролем материнського (холдингового) підприємства. Материнське (холдингове)  підприємство  -  підприємство,  яке  здійснює контроль дочірніх підприємств.  Відповідно до п. 6 П(С)БО 19 у разі  придбання  контрольного  пакета  акцій (капіталу) іншого підприємства покупець,  починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

Методологічні засади формування в бухобліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 12. Облік фінансових інвестицій в дочірні підприємства визначено п. 16-18 П(С)БО 12.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) зокрема у статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном,  здійснюється проведення Дт 141 Кт 631 (632).

4) Відповідно до ст. 1 Указу Президента №319/94 передбачено, що суб’єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, щоквартально здійснюють декларування наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України. Форма Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затверджено наказом Мінфіну від 25.12.1995 р. №207.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Елена Водопьянова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Финансы и банки / Валюта и ценные бумаги
Теги:
Валюта , Командировки , Уставный капитал , Наличность

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме