Главная Все консультации Учет и отчетность Отчетность

Як правильно розрахувати пільгу та виправити помилки у звітності?

Підприємство має збитки минулих років у сумі 300 тис. грн. За результатами І кварталу 2018 р. підприємство отримало позитивний об’єкт оподаткування – 100 тис. грн, за ІІ квартал – 200 тис. грн, а за ІІІ квартал - від’ємний об’єкт оподаткування у сумі 400 тис. грн. Як розрахувати пільгу? Як виправити помилки у Звіті про пільги, якщо він не подавався?

Розрахунок пільги

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає Звіт про суми податкових пільг (п. 2 Порядку №1233).

Таким чином, у Звіті відображається сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Згідно з пп. 140.4.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення пп. 140.4 ПКУ застосовуються з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

У випадку, якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток має позитивне значення, сума пільги передбаченої пп. 140.4.2 ПКУ, розраховується так: сума від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду х розмір базової ставки податку : 100.

Але у випадку, якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається.

Таке ж роз’яснення надають фахівці ДФС у підкатегорії 102.11 ресурсу «ЗІР».

Зазначену різницю відображають у рядку 3.2.4 додатка РІ «Різниці» до податкової декларації з податку на прибуток.

Таким чином, за І квартал 2018 року підприємство мало позитивний об’єкт оподаткування, тому сума пільги складала 18 тис. грн (100 тис. грн х 18%), за ІІ квартал також позитивний об’єкт оподаткування, тому пільга складала 36 тис. грн (200 тис. грн * 18%), а ось у ІІІ-ому кварталі - від’ємний об’єкт оподаткування, тому пільги тут немає.

Звіт складають з початку року наростаючим підсумком. Суму пільг вказують у гривнях без копійок, з округленням за загальновстановленими правилами. У Звіті необхідно зазначати код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, який є чинним на момент подання звіту – наразі чинні 90/1 і 90/2, їх можна знайти тут. Код даної пільги 11020301, найменування пільги - Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

У підграфі «усього» та у підграфі «в тому числі з державного бюджету» графи «Сума податкових пільг» відображається сума пільг за платежами, що здійснені до відповідних бюджетів.

 

Виправлення помилок у Звіті про пільги

Звіт про суми податкових пільг подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 календарних днів після закінчення податкового періоду. Тобто 9 листопада 2018 року – це граничний строк подання Звіту про пільги за три квартали 2018 року.

Якщо підприємство мало пільгу, але нею не користувалося, то Звіт про суми податкових пільг подавати не треба (п. 3 Порядку №1233). Якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки скористалося пільгою, то Звіт доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, оскільки звіт містить накопичувальну інформацію.

Враховуючи те, що формою Звіту не передбачено подання уточненого Звіту та у зв’язку з тим, що зазначений Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то допущені помилки слід виправляти у наступному (черговому) Звіті про суми податкових пільг у межах року. Втім, торішні помилки виправити не вийде.

Виправлення помилок у Звіті про суми податкових пільг не призводить до нарахування штрафних санкцій. Про це ми зазначали тут. Таке ж роз’яснення податківців міститься й у підкатегорії 135.02 ресурсу «ЗІР».

Таким чином, якщо підприємство користувалося пільгою, однак не вказувало про це у Звіті про пільги, виправити це можна зазначивши у Звіті про пільги за 9 місяців 2018 року відразу правильні суми пільги, розраховані наростаючим підсумком із початку виникнення пільги, відповідно до умов питання із І кварталу 2018 року. Тобто в Звіті за 9 місяців просто вказати правильну суму пільги. У даному випадку сума податкових пільг усього за 9 місяців становить 18000 + 36000 = 54000 грн, в т.ч. з державного бюджету – 54000 грн. Строк користування податковими пільгами у звітному періоді: дата початку – 01.01.2018 р., дата закінчення  - 30.09.2018 р. Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням -  прочерки. 

Крім цього зазначимо, що оскільки з 01.01.2017 року Звіт про пільги підпадає під визначення податкової декларації згідно з пп. 46.1 ПКУ, то за неподання/ несвоєчасне подання Звіту підприємству загрожує (підкатегорія 138.01 ресурсу «ЗІР», лист ДФСУ від 17.01.2018 р. №1390/7/99-99-12-02-04-17):

  • адмінштраф на посадовців за ст. 163-1 КпАП (за відсутність податкового обліку, порушення керівником або іншими посадовцями підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку) в розмірі від 85 до 170 грн;
  • фінштраф за пп. 120.1 ПКУ (за неподання/несвоєчасне подання податкової декларації) у розмірі 170 грн за кожне ненадання або несвоєчасне надання (за повторне порушення протягом року — штраф у розмірі 1020 грн).

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Калашян Екатерина
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Отчетность , Льготы

Комментарии: 1

Новости по теме

Консультации по теме