Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Відстрочені податкові активи та податкові зобов'язання: як відобразити в обліку?

Чи потрібно нараховувати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання, якщо між бухобліком та податковим обліком нарахування амортизації ОЗ є розбіжність через дооцінку? Як відобразити в обліку?

Запитання:

Чи потрібно нараховувати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання, якщо між бухобліком та податковим обліком нарахування амортизації основних засобів є розбіжність через дооцінку? У додатку РІ до декларації на податку на прибуток вказано:

  • ряд. 1.1.1 "Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку" – 1 645 843 грн;
  • ряд. 1.2.1 АМ "Cума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України (п. 138.2 ПКУ)" – 828 590 грн.

 

Відповідь:

Насамперед зазначимо, що П(С)БО 17 застосовується підприємствами, організаціями та іншими юрособами незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ).

У п. 5 П(С)БО 17 зазначено, що поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю.

Поточний податок на прибуток в п. 3 П(С)БО 17 визначено як суму податку на прибуток, що визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.

Отже, спочатку необхідно нарахувати податкове зобов'язання з податку на прибуток та відобразити його значення у рядку 06 Декларації з податку на прибуток, а потім у бухобліку розрахувати відстрочений податковий актив.

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому здійснюватимуться реалізація або використання активу та погашення зобов'язання (п. 12 П(С)БО 17).  

Дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток відображаються у балансі окремими статтями оборотних активів і поточних зобов'язань. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання також відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов'язань (п. 14 П(С)БО 17).

Облік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань ведеться на однойменних рахунках 17 та 54.

У  п. 3 П(С)БО 17 визначено такі терміни:

1. Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

  • тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
  • перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
  • перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

2. Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

3. Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах.

4. Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Різниці, що виникають через дооцінку ОЗ, не є тимчасовими, тоскільки вони ніколи не будуть вираховані або оподатковані. Таким чином, в даному випадку тимчасові різниці в обліку не виникають і ВПА та ВПЗ не визнаються.

У бухобліку нарахування податкового зобов'язання з поточного податку на прибуток відображається так:

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Нарахований податкове зобов'язання з поточного податку на прибуток (умовно)

981

641

600000,00

Відображено фінансовий результат

791

981

600000,00

 ***

Читайте також: Податкові різниці, ВПА та ВПЗ 

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Амортизация , Дооценка , Основные средства , Налог на прибыль , Учет

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме