Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Очистка олійного насіння: бухгалтерський та податковий облік

Підприємство (платник ПДВ та податку на прибуток) виробляє рослинні олії. При оприбуткуванні насіння очищується (насіння гарбуза, льону). Якими документами оформити очистку, оприбуткування та списання шкарлупок та сміттєвої домішки на підприємстві? Які будуть бухгалтерські проведення?

Документування

Підприємство, яке займається виробництвом, повинно розробити технологічну карту такого виробництва. Технологічна карта - це основний документ технологічної документації, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат. Тобто, загалом, там містяться відомості про здійснення технологічних процесів.

На переробку зазвичай надходить неоднорідне за складом насіння олійних культур. Вміст домішок негативно впливає на якість олії, збільшує її втрати, знижує продуктивність машин. Щоб забезпечити оптимальні умови переробки насіння олійних культур, його очищають від сторонніх органічних та мінеральних домішок.  Відповідно, у технологічній карті має бути прописаний порядок та строки очищення насіння – під час його оприбуткування чи під час передання у виробництво, а також всі необхідні параметри, зокрема, вихід очищеного насіння, шкаралупи, сміттєвих домішок тощо.

У будь-якому разі процес очищення насіння має оформлятись первинними документами. Відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

  • назву документа (форми);
  • дату складання; 
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до п. 2.7 Положення №88 первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

У даному випадку підприємство може розробити власну форму документа, яким буде підтверджуватись операція з очищення насіння. Наразі існує проект Наказу «Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах». Цей проект можна переглянути тут>> 

У додатку 9 до цього проекту запропоновано форму такого документа, як Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур типової форми № 34. Також у Додатку 9 до проекту сказано, що цю форму застосовують для оформлення операцій доробки зерна, насіння олійних, бобових культур (очищення, сушіння, класифікації отриманих побічних продуктів і відходів, розрахунку кількості доробленого зерна, тощо) на зерносховищах та елеваторах. Доробку проводять тільки за розпорядженням, підписаним директором (керівником) підприємства і начальником виробничої технологічної лабораторії (надалі за текстом ВТЛ)  типової форми № 34. У ньому вказується культура зерна або насіння, спосіб доробки, межі допусків, термін закінчення процесів. Розпорядження оформлюють у двох примірниках. Матеріально-відповідальна особа зобов’язана забезпечити виконання дорученої їй роботи і оформити її результати актом за типовою формою №34 не пізніше наступного дня після закінчення роботи. Акти доробки на очищення і сушку зерна за типовою формою №34 складають у міру проведення робіт, але не рідше одного разу на місяць. Підписують Акт матеріально-відповідальна особа та начальник ВТЛ, перевіряє бухгалтер і затверджує керівник підприємства.

Підприємство може взяти до уваги ці приписи та форму акту  №34 та доопрацювати її до своїх потреб. За таким актом здійснюється оприбуткування та списання шкарлупок та сміттєвої домішки, отриманих після очищення насіння, якщо вони будуть використовуватись на підприємстві. Якщо відходи не використовуються, вони утилізуються без оприбуткування.

Бухгалтерський облік буде залежати від того, чи планує підприємство отримувати економічні вигоди від використання шкарлупи та сміттєвої домішки, наприклад, як тверде паливо, підстилка, для продажу тощо. Якщо так, то ці ТМЦ визнаються активами та оцінюються відповідно до П(С)БО 16. Згідно з п. 11 П(С)БО 16 виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, яка використовується на самому підприємстві.

Порядок визначення справедливої вартості активів наведено у П(С)БО 19. Так, згідно з п. 4 П(С)БО 19  справедлива вартість — це сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання внаслідок операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедливою вартістю готової продукції є ціна реалізації за мінусом витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку) виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції і товарів.

Згідно з п. 6 П(С)БО  9  готова продукція — це продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу та відповідає технічним і якісним характеристикам, визначеним договором або іншим нормативно-правовим актом.

Таким чином, супутня продукція належить до готової продукції, виготовленої підприємством, і її собівартість може бути визначена відповідно до П(С)БО 19 за справедливою вартістю.

Бухгалтерський облік операцій з очищення насіння покажемо на умовному прикладі: придбано 1000 кг насіння гарбуза за ціною 60 грн/кг з ПДВ, на загальну суму 60000 грн, в т.ч. ПДВ 10000 грн. Після очищення отримано (цифри умовні): 700 кг очищеного насіння, 200 кг шкарлупи та 100 кг сміттєвої домішки. Первісна вартість насіння при цьому не змінюється: 700 кг очищеного насіння мають таку ж первісну вартість 50000 грн, яка сформувалася при купівлі цієї партії у постачальника. Потім для виробництва олії використали 525 кг насіння. Шкарлупа та сміттєва домішка не використовуються, тому вони не прибуткуються та не оцінюються. 

Після отримання готової продукції формується її собівартість відповідно до положень П(С)БО 16, яка надалі впливає на фінрезультат при продажу цієї продукції у загальному порядку. Також при продажу продукції нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ у загальному порядку. На податковий кредит з ПДВ вказані операції з очищення насіння не впливають.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Оприбутковано неочищене насіння гарбуза від постачальника за накладною, 1000 кг

201, субконто «насіння гарбуза неочищене»

631

50000,00

Визнано податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

10000,00

Змінено кількість насіння гарбуза після очищення без зміни його вартості

201, субконто «насіння габруза очищене», 700 кг

201, субконто «насіння гарбуза неочищене», 1000 кг

50000,00

Списано 525 кг насіння на виробництво олії

23

201 субконто «насіння гарбуза очищене», 175 кг

37500,00

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Налог на прибыль , Учет

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме