Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Чи обов’язкова переоцінка замортизованого об’єкта ОЗ за правилами МСФЗ?

У випадку ведення бухобліку за правилами МСФЗ, чи зобов'язане підприємство дооцінити основний засіб, який повністю амортизовано, але такий об'єкт продовжує використовуватися у госпдіяльності?

Відповідно до п. 15 МСБО 16 об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, слід оцінювати за його собівартістю, а згідно з п. 23 МСБО 16 собівартість об'єкта основних засобів - це грошовий еквівалент ціни на дату визнання.

Відповідно до п. 29 МСБО 16 суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою або модель собівартості в параграфі 30, або модель переоцінки в параграфі 31 МСБО 16, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів. Такий вибір повинен бути закріплений у наказі керівника підриємства, у тому числі він може бути включений до тексту наказу про облікову політику.

Відповідно до п. 30 МСБО 16 модель собівартості полягає в тому, що після визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. За умови обрання цієї моделі переоцінювати замортизований об’єкт ОЗ не потрібно.

За умови застосування моделі переоцінки відповідно до п. 31 МСБО 16 після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Отже, подальші дії підприємства щодо повністю замортизованого ОЗ будуть залежати від облікової політики підприємства щодо вибору моделі обліку ОЗ.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Амортизация , Основные средства , Учет

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме