Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Дисконтування довгострокової заборгованості за векселем

Компанія А видала компанії В вексель номінальною вартістю 1049000 грн строком на 10 років. Чи потрібно дисконтувати такий вексель? Як таке дисконтування відображається в бухобліку та у декларації з податку на прибуток?

Облік (дисконтування) векселя – це кредитна операція по придбанню векселя у законного тримача до настання терміну платежу за кошти з дисконтом. Це означає, що компанія В може продати цей вексель з дисконтом, тобто за ціною, що нижче номінальної вартості. Інтерес компанії В у цій операції полягатиме в достроковому отриманні грошових коштів, нехай і в меншій сумі, ніж номінал векселя.

Але за умовами цього запитання мається на увазі дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості компанії А перед компанією В за виданим векселем (у компанії В зроблено запис Дт 182 Кт 361). У компанії А ця заборгованість є кредиторською: Дт 361 Кт 511.

 

Дисконтування заборгованості

Дебіторська заборгованість – це платіж, відстрочений у часі, або іншими словами, наданий дебітору кредит – у даному випадку грошовий кредит. Наданий кредит – це фінансове вкладення і воно, як будь-яка інвестиція, має бути, як мінімум, безризиковим, а як максимум - приносити інвестиційний дохід. Іншими словами, якщо платіж очікується в майбутньому, то й сума такого платежу повинна мати майбутню оцінку. Метод дисконтування грошових потоків – це метод оцінки, який враховує зміну вартості грошей у часі.

Відповідно до п. 14 П(С)БО 19 ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. При визначенні ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані при визначенні майбутніх грошових потоків.

Визначення ставки дисконту — найскладніший момент у дисконтуванні грошових потоків. Кожне підприємство розраховує її самостійно. Розрахунок ставки дисконту пов'язаний з багатьма припущеннями. Зазвичай ставку дисконту розраховують фінансисти, якщо вони є у штаті підприємства. За відсутності таких спеціалістів ставку дисконту доведеться розраховувати бухгалтеру або можна звернутися до спеціалізованих підприємств, фахівців, зокрема, до аудиторів.

Для розрахунку ставки дисконту застосовують різні методи. Найпростіший із них — коли для ставки дисконту береться ставка відсотка за кредитами, які може отримати таке підприємство на певний період. Наприклад, якщо строк погашення дебіторської заборгованості – десять років, то і для ставки дисконту береться ставка відсотка за десятирічним кредитом для цього підприємства, який воно може отримати в банку.

Щоправда, ставка дисконту, визначена таким способом, є доволі приблизною. Наприклад, для двох сум дебіторської заборгованості можуть бути різні ризики неповернення, тож для дисконтування більш ризикованої заборгованості потрібно брати вищу ставку дисконту, ніж для менш ризикованої. З цією метою стандартну ставку відсотка за кредитами потрібно коригувати з огляду на ризик, у даному випадку – ризик щодо отримання платежу за векселем від компанії А.

Отже, у даному випадку можна орієнтуватися на ставки за банківськими кредитами, які надаються на умовах, близьких до умов, на яких отримано вексель. Також слід враховувати, що чим пізніше надійдуть кошти, тим вищий дисконт застосовується до них.

Найпоширеніша формула для дисконтування така: майбутня вартість активу – дебіторської заборгованості за векселем (FV) дорівнює добутку його теперішньої вартості – номіналу (PV) на одиницю + ставка дисконтування (i), що возведений у ступінь за числом періодів, за які нараховуються відсотки (n).

Наприклад, продисконтуємо дебіторську заборгованість компанії В за векселем, яка підлягає погашенню компанією А через n = 10 років в сумі FV = 1049000 грн – це і буде майбутня вартість заборгованості. Ставку дисконтування (i) компанія В визначила за умовами надання кредитів на 10 років у банку, у якому вона обслуговується: і = 10% річних (умовно), або 0,1.

За цією формулою теперішня вартість заборгованості становить:

PV = 1049000 грн / (1+0,1)10 = 1049000 грн/ (1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1)= 1049000 грн /2,59374246 = 404434,91 грн.

Витрати від дисконтування дебіторської заборгованості за векселем відображають на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» у момент отримання векселя:

  • Дт 182 Кт 361 – 404434,91 грн – дисконтована вартість отриманого векселя;
  • Дт 952 Кт 361 – 644565,09 грн – різниця між номінальною та дисконтованою вартістю дебіторської заборгованості.

Далі компанія В нараховує відсотки за дисконтованою заборгованістю. Нараховані відсотки пропонуємо відносити до доходу на кредит субрахунку 746 «Інші доходи» у кореспонденції з дебетом субрахунку 182. Відсотки нараховуються щомісяця. Таким чином, при дисконтуванні виникають фінансові витрати, пов’язані зі знеціненням майбутніх грошей, проте надалі вони поступово компенсуються нарахованими доходами — відсотками.

Наприклад, сума відсотків за перший рік 10-річного періоду становить 404434,91 грн * 10% = 40443,49 грн, за другий рік -  44 487,84 грн, і так далі. За 10 років буде нараховано відсотки на всю дисконтовану суму – див. таблицю. На кінець 10-го року на субрахунку 182 буде обліковуватись номінальна вартість векселя, що належить до погашення від компанії А.

Рік

Основна сума дебіторської заборгованості з врахуваннім раніше нарахованих відсотків (дебет субрахунку 182)

Нараховані відсотки за ставкою 10% річних (Дт 182 Кт 746)

1

404 434,91

40 443,49

2

444 878,40

44 487,84

3

489 366,24

48 936,62

4

538 302,87

53 830,29

5

592 133,15

59 213,32

6

651 346,47

65 134,65

7

716 481,11

71 648,11

8

788 129,22

78 812,92

9

866 942,15

86 694,21

10

953 636,36

95 363,64

Загальна сума нарахованих відсотків за 10 років

 

644 565,09

 

Сума заборгованості за векселем на кінець строку 10 років

 

1 049 000,00

 

Симетрично і компанія А може дисконтувати свою кредиторську заборгованість перед компанією В. При цьому вона може використовувати іншу ставку дисконтування, ніж компанія В.

За умови, що ставка дисконтування у компанії А теж 10%, у компанії А будуть такі бухгалтерські записи:

  • Дт 631 Кт 511 на суму  404 434,91 грн – дисконтована вартість кредиторської заборгованості за векселем в момент видачі векселя;
  • Дт 631 Кт 746 на дисконтовану суму 644 565,09 грн – в момент видачі векселя;
  • Дт 952 Кт 511 – щомісячне нарахування відсотків на дисконтовану вартість заборгованості. За перший рік буде нараховано 40 443,49 грн, за другий - 44 487,84 грн, і т.д.

На кінець 10-го року у компанії А на субрахунку 511 буде сформовано номінальну вартість виданого векселя, що належить до погашення - 1 049 000,00 грн.

Застосування методу дисконтування до оцінки дебіторської та кредиторської заборгованостей на звітну дату в обліку не змінює номінальну вартість заборгованості і фінансовий результат від цих операцій. Змінюється тільки склад витрат та їх розподіл за періодами.

Щодо впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток,  ДФС у м. Києві у листі від 19.02.2016 р. №3790/10/26-15-11-02-11 зазначає, що «різниці, які виникають при коригуванні фінансового результату до оподаткування, встановлені статтями 138-140 Кодексу та не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на суму дисконтування довгострокової дебіторської або кредиторської заборгованості». Тобто, зазначені операції при визначенні фінансового результату до оподаткування відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Вексель , Заборгованість , Звітність , Податок на прибуток , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі