Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Як бути з нематеріальним активом, який підприємство не може використовувати?

Підприємство замовило розробку технологічного процесу для виготовлення продукції. Після завершення розробки, виробництво продукції так і не було розпочато. Як обліковувати такий нематеріальний актив? Чи потрібно нараховувати амортизацію? Як списати?

Нарахування амортизації нематеріальних активів починається з місяця наступного за місяцем введення у господарський оборот таких НА. Введення у господарський оборот НА оформлюється актом типової форми первинного обліку №НА-1 (затверджена наказом Мінфіну від 22.11.2004 р. №732), який складається комісією щодо підприємства в одному примірнику.

У свою чергу, згідно з п. 25 П(С)БО 8  нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Визначальним у даному випадку є корисне використання такого об’єкту. Оскільки такий актив не використовується, то,  відповідно, і вводити його в експлуатацію та нараховувати амортизацію у бухобліку не можна.

Пунктом 34 П(С)БО 8, нематеріальний актив списується з балансу у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання.

До введення в експлуатацію придбані НА обліковуються на рахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів". Якщо НА не було введено у оборот й підприємство не має можливості отримання економічних вигід від його використання, то така вартість списується проведенням Дт 976 "Списання необоротних активів" та Кт 154.

 

ПДВ

Відповідно до п. 198.5. ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, у операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів або в операціях, що не є госпдіяльністю платника податку.

Отже, якщо при придбанні таких НА підприємство отримало податковий кредит з ПДВ, то воно повинно на вартість таких списаних нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

 

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

З точки зору оподаткування, такий НА є невиробничим. У разі ліквідації такого НА на суму його залишкової вартості, визначеної відповідно до національних П(С)БО, фінансовий результат до оподаткування збільшується (п. 138.1 ПКУ). На суму первісної вартості виготовлення невиробничого НА слід зменшити фінрезультат до оподаткування у разі ліквідації такого об’єкта (п. 138.2 ПКУ).

Якщо амортизація в бухобліку за цим Н не нараховувалась, то фінансовий результат до оподаткування, у разі застосування положень ст. 138 ПКУ, буде збільшено й зменшено на однакову суму – на суму первісної вартості об’єкта НА.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Горбовцов Станіслав
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Нематеріальні активи , Основні засоби , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі