Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Як відображаються безоплатно отримані основні засоби, що надаються у безоплатне користування?

Неприбуткова організація безоплатно отримала споруду. Вподальшому ця споруда була безоплатно передана у користування іншій неприбутковій організації. Як такі операції відображаються у бухобліку? Чи потрібно нараховувати амортизацію?

У бухобліку у разі отримання безоплатних ОЗ дохід визнавати не потрібно. Але згідно з п. 13 Методрекомендацій №561, на справедливу вартість такого ОЗ слід збільшити додатковий капітал. Тож будуть проведення Дт 10 (11) — Кт 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".

Так, п. 10 П(С)БО 7 встановлено, що первісна вартість безоплатно отриманих  основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених  п. 8 П(С)БО 7.

Саме ця вартість вподальшому буде амортизуватися протягом відповідного строку корисного використання.

Відповідно до п. 29 П(С)БО 7, нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання. При цьому нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (зарахуванні на баланс), і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7). Амортизацію ОЗ (у т. ч. й безоплатно отриманих) нараховують за одним із методів, визначених у п. 26 П(С)БО 7.

Виходячи з норм, викладених у додатку до Методрекомендацій №561, при нарахуванні амортизації за безоплатно отриманими ОЗ залишок додаткового капіталу слід зменшувати на суму, пропорційну до амортизаційних відрахувань. Одночасно на цю суму слід показувати інший дохід. Відповідно проведення буде: Дт 424 — Кт 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".

Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 "Виробництво" щомісячно сум у частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 "Фінансові результати" у кінці року або щомісяця сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

При наданні основних засобів у безоплатне користування (позичку), такі ОЗ продовжують обліковуватись на балансі позикодавця, відповідно позикодавець продовжує нараховувати амортизацію таких основних засобів. Передання ОЗ у позику фіксується лише у аналітичному обліку. Нагадаємо, що договір позички регулюється главою 60 ЦКУ.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Горбовцов Станіслав
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Амортизація , Основні засоби

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі