Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Продаж автомобіля неприбутковою організацією: як відобразити в бухобліку?

Чи може неприбуткова організація продати автомобіль? Які податкові наслідки та бухгалтерський облік?

Бухоблік

Якщо автомобіль враховується таким підприємством як основний засіб, то унаслідок продажу автомобіля об'єкт списується з балансу. Перш за все відбувається переведення ОЗ до групи вибуття, утримуваної для продажу, та операція продажу. Якщо прийнято рішення про продаж основного засобу, що перебуває на балансі підприємства, насамперед потрібно підтвердити це наказом (розпорядженням) керівника. Можливість продажу визначає постійно діюча комісія. Саме ця комісія складає акти на приймання-передачу (у цьому разі на вибуття ОЗ). Якщо переведення ОЗ до необоротних активів, утримуваних для продажу, відбулося одночасно з реалізацією ОЗ, то Акт приймання-передачі ОЗ (типова форма №ОЗ-1) складається у трьох примірниках: перші два залишаються у підприємства-продавця (перший примірник додається до звіту, а другий — до повідомлення на передачу та для акцепту), третій примірник передається покупцю.

Iнформацію про вибуття ОЗ також слід відобразити в Iнвентарній картці обліку основних засобів (типова форма №ОЗ-6) та Картці обліку руху основних засобів (типова форма №ОЗ-8).

При переведені об’єкту ОЗ до групи вибуття, перш за все списується нарахована амортизація проведенням Дт13 Кт10, а потім залишкова вартість списується проведенням - Дт286 Кт10.

Під час продажу на субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів, які утримуються для продажу. Собівартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, відображається на субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".

Якщо ж автомобіль обліковується на підприємстві як товар, то відповідно його вартість потрапить до витрат у вигляді собівартості, а кошти, що отримані за договором купівлі-продажу відповідно до доходу такого підприємства.

 

ПДВ

Якщо постачання автомобіля здійснюється на митній території України, це є оподатковуваною операцією згідно з п. 185.1 та п. 186.1 ПКУ. За загальним правилом за ст. 187 ПКУ, датою виникнення ПЗ з ПДВ буде дата першої події.

База оподаткування ПДВ визначається виходячи з договірної вартості такого авто, встановленої в договорі купівлі-продажу. Пам'ятайте про вимогу абз. 2 п. 188.1 ПКУ: база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижчою від балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Якщо договірна вартість є меншою від залишкової, виникає обов'язок донарахувати ПЗ з ПДВ. У цьому випадку доведеться скласти дві податкові накладні: одну на суму постачання ОЗ за договірною вартістю та другу на суму перевищення. В останній ПН у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається тип причини: 15. У рядках такої ПН, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) наводить власні дані. Ця ПН покупцю не надається.

У графі 2 розділу Б зазначається: "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 ПКУ, над фактичною ціною постачання". Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 такої особливої ПН не заповнюються (п. 16 Порядку №1307).

Якщо підприємство не є платником ПДВ, то дохід від такої реалізації включається до загального обсягу операцій, при досягненні якого особа повинна зареєструватись платником ПДВ. Детальніше про реєстрацію платником ПДВ неприбутковими організаціями ми розглядали тут>>

 

Прибуток

Відповідно до пп. 14.1.121 ПКУ неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток відповідно до п. 133.4 ПКУ.

В свою чергу доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Отже, якщо доходи від продажу такого автомобілю будуть використані на вищезазначені цілі, то така операція не призводить до виникнення податку на прибуток.

Якщо, підприємство не дотримується такої умови, то зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця,  в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. При цьому податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін,  визначений для квартального періоду. 

З наступного податкового (звітного) року  така неприбуткова організація відповідно до вимог п. 57.1 ПКУ сплачує податок на прибуток на підставі податкової декларації, яка подається до контролюючих органів за звітний рік, і не сплачує авансових внесків з податку на прибуток. 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Горбовцов Станіслав
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Автотранспорт , Неприбуткові установи , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі