Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Чи нараховується амортизація на вживане обладнання?

ТОВ-«малодохідник» придбало вживане обладнання, що експлуатувалося понад 5 років (основний засіб 4 групи). Чи нараховується на нього амортизація?

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Амортизація в п. 4 П(С)БО 7 визначена як систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Відповідно вартістю, яка амортизується, є первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Строк корисного використання ОЗ підприємство встановлює самостійно.

Первісна вартість є собою історичну (фактичну) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з витрат, наведених в п. 8 П(С)БО 7. До цього складу, зокрема, належать суми, що сплачують постачальникам активів (без непрямих податків).

З метою оподаткування мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, передбачені пп. 138.3.3 ПКУ, для групи 4 становлять:

  • 5 років для машин та обладнання;
  • 2 роки для електронно-обчислювальних машин, інших машин для автоматичного оброблення інформації, пов'язаних з ними засобів зчитування або друку інформації, пов'язаних з ними комп'ютерних програм (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інших інформаційний систем, комутаторів, маршрутизаторів, модулів, модемів, джерел безперебійного живлення та засобів їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефонів (в т. ч. стільникових), мікрофонів і рацій, вартість яких перевищує 6000 гривень.

На ситуацію, що розглядається, не поширюються норми п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, оскільки не виконується вимога про те, що основні засоби не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України.

Також, якщо підприємство не розраховує податкові різниці з метою оподаткування прибутку, воно не зобов’язане дотримуватися мінімально допустимих строків амортизації, визначених нормами ПКУ. Таке підприємство встановлює строк корисного використання вживаного обладнання на власний розсуд, виходячи з планового строку та особливостей використання такого обладнання.

Отже, вартість вживаного обладнання підлягає амортизації в загальному порядку протягом строку його корисного використання (експлуатації) на цьому підприємстві.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Амортизація , Основні засоби , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі