Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Залишається не замортизована сума АТЗ, який вирішено продати: як змінити термін експлуатації?

Шість років тому, коли підприємство вводило в експлуатацію АТЗ, було передбачено термін експлуатації 10 років та залишкову вартість 10 тис. грн. У 2019 р. АТЗ вирішено продати. Залишається велика не замортизована сума. Як змінити термін експлуатації (за законом не менше 5 років) та залишкову вартість? Чи можна залишок замортизувати за один квартал?

Насамперед зазначимо, що відповідно до п. 44.2 ПКУ для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухобліку та фінзвітності щодо доходів, витрат та фінрезультату до оподаткування.

У ситуації, яка розглядається, не треба змінювати термін експлуатації та залишкову вартість АТЗ. Її достатньо перевести до складу необоротних активів, утримуваних для продажу.

У п. 3 розд. II П(С)БО 27 зазначено, що первісне визнання необоротних активів як утримуваних для продажу проводиться на дату, коли щодо активів задовольняються умови, наведені в п. 1 цього розділу,  а саме:

  • економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;
  • вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
  • їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;
  • умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
  • здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема, якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Якщо необоротні активи визнаються утримуваними для продажу після дати балансу, то таке визнання здійснюється на наступну дату балансу.

Якщо таке визнання відбувається після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності, то інформація про необоротні активи, утримувані для продажу, розкривається в примітках до фінансової звітності (п. 4 розд. II П(С)БО 27).

Необоротні активи, які визнані утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складі необоротних активів. На такі активи амортизація не нараховується (п. 4 розд. II П(С)БО 27).

Необоротні активи, утримувані для продажу, відображаються в бухобліку та фінзвітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 9 розд. II П(С)БО 27).

Відповідно до п. 10 розд. ІІ П(С)БО 27 у разі оцінки за чистою вартістю реалізації сума коригування балансової вартості необоротних активів визнається іншими операційними доходами (витратами) звітного періоду.

Згідно з п. 33 П(С)БО 7 та п. 40 Методичних рекомендацій №561 об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття, зокрема, внаслідок продажу або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

Відповідно до Інструкції №291 для обліку наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27, призначено субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

У бухобліку переведення  АТЗ до групи необоротних активів, утримуваних для продажу, за чистою вартістю реалізації відображається з урахуванням кореспонденції рахунків бухобліку операцій з основними засобами (переоцінки та зменшення корисності основних засобів), наведеної в п. 30 розд. 5 додатку до Методичних рекомендацій №561.

 

Оподаткування

Положеннями пп. 134.1.1 ПКУ передбачено, що прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Згідно з п. 138.1 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму:

  • уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;
  • залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об'єкта.

Відповідно до абз. 2 п. 138.2 ПКУ фінрезультат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі продажу такого об'єкта.

База оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів не може бути нижчою за балансовову (залишкову) вартість за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (за відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни) (абз. 2 п. 188.1 ПКУ).

 

Розглянемо умовний приклад: Первісна вартість АТЗ – 100 000 грн, накопичений знос на дату продажу – 60 000 грн, залишкова вартість – 40 000 грн. АЗС продається за 10 000 грн, ПДВ – 2 000 грн.

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Переведення  АТЗ до групи необоротних активів, утримуваних для продажу, за чистою вартістю реалізації

286

10

10000

Списано накопичений знос

131

10

60000

Списано суму перевищення балансової вартості над чистою вартістю реалізації до складу операційних витрат

946

10

30000

Відображено дохід від продажу АТЗ

361

712

12000

Податкові зобов’язання з ПДВ на продажну вартість

712

643

2000

Податкові зобов’язання з ПДВ на перевищення балансової вартості над продажною вартістю: (40000 – 10000) х 20% = 6000

949

643

6000

 Списана вартість АТЗ

943

286

10000

Відображено фінансовий результат

791

791

791

712

946

949

943

791

30000

6000

10000

10000


Докладніше про продаж ОЗ на прикладі будівлі читайте тут та тут>>

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Амортизація , Основні засоби , Податок на прибуток

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі