Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Відображення в бухобліку елементів придбаного складського комплексу

Як відобразити в обліку елементи придбаного складського комплексу столи, стільці, шафи, систему відео-нагляду тощо), якщо в договорі купівлі-продажу прописано, що предметом договору є нежитлова будівля загалом?

Запитання: Як відобразити в обліку елементи придбаного складського комплексу, якщо в договорі купівлі-продажу прописано, що предметом договору є нежитлова будівля загалом? Однак в акті приймання-передачі також зазначено інше майно (столи, стільці, шафи, газовий котел для обігріву, систему відео-нагляду тощо), яке є елементами та необхідним обладнанням цього майнового комплексу.

 

Відповідь:

Відповідно до п. 4 П(С)БО 7 та п. 4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. №561, об'єкт основних засобів - це: 

  • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; 
  • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
  • відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
  • інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухобліку як окремий об'єкт основних засобів.

Нагадаємо, що для цілей бухобліку основні засоби класифікуються за групами, визначеними у пп. 7.1 П(С)БО 7 та п. 5.1 Методичних рекомендації №561, зокрема:

  • будівлі, споруди та передавальні пристрої;
  • машини та обладнання;
  • інструменти, прилади, інвентар (меблі).

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер.

Якщо частина (компонент) основних засобів визнана підприємством окремим об'єктом основних засобів, то їй також присвоюється інвентарний номер (п. 8 Методичних рекомендації №561).

Дані про кожний інвентарний об'єкт основних засобів заносяться до інвентарної картки або іншого регістру аналітичного обліку основних засобів. Інвентарні картки реєструються в опису інвентарних карток обліку основних засобів. 

Інвентарні картки в картотеці бухгалтерії розташовуються за групами основних засобів з виділенням окремої групи таких об'єктів, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об'єктів).

Відповідно до п. 9 П(С)БО 7 та п. 12 Методичних рекомендації №561 первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів.

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих основних засобів наведено у п. 4 додатку до П(С)БО 19.

У бухобліку операції щодо визнання окремими об'єктами основних засобів частин об'єкту, що мають різний строк корисного використання (експлуатації), відображаються так (суми умовні):

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

тис. грн

Дебет

Кредит

Придбано складський комплекс (нежитлову будівлю з елементами та необхідним обладнанням для його функціонування) за договірною вартістю

151

685

10000,0

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

2000,0

Оприбутковано нежитлову будівлю за ринковою вартістю

103

151

9919,0

Оприбутковано обладнання за ринковою вартістю (у разі відсутності даних про ринкову вартість – відновлювальною вартістю (сучасною собівартістю придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки):

 

 

 

газовий котел для обігріву – 1 од.

104

151

18,3

систему відео-нагляду – 1 од.

104

151

12,7

Оприбутковано меблі за відновлювальною вартістю (сучасною собівартістю придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки:

 

 

 

столи – 10 шт.

106

151

20,0

стільці – 15 шт.

106

151

15,0

шафи – 3 шт.

106

151

15,0

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік , Договір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі