Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Основні засоби в бухобліку, МНМА в податковому обліку — які наслідки для власника?

Якщо матеріальний актив має строк корисного використання більше року, але його вартість (без урахування ПДВ) менша за 6000 грн, чи може підприємство віднести його до складу основних засобів? Які податкові наслідки такої класифікації?

Бухоблік

Методологія обліку основних засобів на підприємстві регулюється П(С)БО 7. Згідно з п. 4  П(С)БО 7, основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання  товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Як бачимо, у бухобліку критерієм є лише строк корисного використання такого активу. Вартісний критерій віднесення активу до основних засобів підприємство повинно визначати самостійно у своїй обліковій політиці і застосовувати такий критерій для всіх активів.

Отже, якщо підприємством у обліковій політиці встановлено вартісний критерій віднесення активу до ОЗ менше 6 тис. грн, то підприємство вправі вести облік таких активів як основний засіб.

 

Податок на прибуток

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ основні засоби - матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Тобто в податковому обліку активи вартістю менше 6 тис. грн не відносяться до основних засобів.

Щодо нарахування амортизації основних засобів, то у розрізі податку на прибуток ПКУ (ст. 138 ПКУ) передбачено податкові різниці, зокрема, фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;
  • зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

А що ж з активами, які не визнаються в податковому обліку ОЗ? На жаль, ПКУ про це говорить мало.

Як правило, податківці такі активи вважають МНМА (малоцінними необоротними матеріальними активами), якщо немає підстав віднести такі активи до інших груп необоротних матеріальних активів за пп. 138.3.3 ПКУ.

Нещодавно ми наводили роз’яснення від ДФСУ щодо податкового обліку операцій з МНМА. За ним вартість МНМА у податковому обліку не підлягає амортизації. А у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів, без врахування амортизації МНМА.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Горбовцов Станіслав
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Нематеріальні активи , Основні засоби , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі