ru ua
Вибачте, даний сайт не оптимiзований пiд Вашу версiю Internet Explorer, рекомендуємо оновити її до більш нової!

Звітуємо про пільги з податку на прибуток правильно

Дата статьи 25.11.2013
Количество просмотров7235

Оцінка матеріалу:

  1. Жахливо
  2. Погано
  3. Нормально
  4. Добре
  5. Відмінно
1/1
Як подається звіт про суми отриманих податкових пільг платником податку на прибуток, який має пільгу з цього податку?

Відповідно до п. 30.6 ПКУ, суми податку на прибуток, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом — платником податків. Тож платник податку на прибуток, що не сплачує цього податку у зв'язку з отриманням податкових пільг, повинен вести облік сум таких пільг згідно з Порядком №1233 (1). Нагадаємо, що сума пільги дорівнює сумі податку на прибуток, яку такий СГД мав би сплачувати до бюджету, якби не користувався пільгою.

------------------(1)--------------------

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1233.

--------------------------------------------

Приклад Підприємство надає у 2013 році готельні послуги у готелі категорії «п'ять зірок». За IV квартал надано готельних послуг на суму 240000 грн (у т. ч. ПДВ — 40000 грн). Собівартість послуг становить 110000 грн. Iнші витрати, пов'язані з наданням готельних послуг, становлять 40000 грн. Ставка податку на прибуток — 19%.

Суму пільги з податку на прибуток, якою скористалося підприємство, треба розрахувати за формулою:

∑ пільги = (Доходи від готельної діяльності - Собівартість готельних послуг - Iнші витрати, пов'язані з наданням готельних послуг) х Розмір ставки податку.

Тобто сума пільги, якою скористалося підприємство за IV квартал 2013 р., становить:

(200000 - 110000 - 40000) х 19% = 9500 грн.

Суб'єкт господарювання, який скористався податковими пільгами, складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку №1233. Цей звіт подається за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації СГ протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Стосовно пільги з податку на прибуток зазначимо таке. Для того щоб визначити суму пільги, потрібно обчислити суму прибутку, з якого платник податку не сплачує податок на прибуток. Але більшість платників у 2013 році квартальну декларацію з податку на прибуток не подають. Чи означає це, що і звіт про пільги слід подавати теж лише за рік?

На нашу думку, не в усіх випадках. Хоча це і зменшує переваги річного декларування, але можливість подавати декларацію за наслідками року не означає відсутність обов'язку вести податковий облік протягом такого року. Зокрема, пп. 134.1.1 ПКУ передбачає, що об'єкт оподаткування, тобто прибуток, визначається шляхом зменшення певних доходів звітного періоду на певні витрати звітного періоду. На ст. 134 ПКУ (з урахуванням деяких інших статей, але в основному — саме на цю статтю) спирається ст. 149 ПКУ, яка визначає базу оподаткування податком на прибуток. А саме до такої бази застосовуються ставки податку на прибуток, установлені ст. 151 ПКУ. Отже, те, як часто слід визначати суму податку на прибуток і суму пільги, якою скористалося підприємство, безпосередньо залежить від звітного періоду, встановленого для такого підприємства. А їх наразі два.

Згідно з п. 152.9 ПКУ, взагалі-то з метою цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Але базовим податковим (звітним) періодом з метою цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків у порядку, визначеному п. 57.1 ПКУ. Що таке базовий податковий (звітний) період, пояснює п. 33.3 ПКУ. Це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку. Стосовно строків, за які подається декларація з податку на прибуток, зрозуміло, що вони встановлені п. 57.1 ПКУ, і платник податку може подавати як річні, так і квартальні декларації.

Але виходячи із вищезазначеного, визначати (нараховувати) суми податкових доходів та витрат, суму податку на прибуток і суму пільги з податку на прибуток, на нашу думку, платник податку повинен:

за наслідками звітного року — якщо він сплачує щомісяця авансові внески з податку на прибуток згідно з п. 57.1 ПКУ;

за наслідками кожного кварталу — у решті випадків (у т. ч. якщо щомісячні авансові внески підприємство не сплачує, але подає річну декларацію).

У звіті з пільг відображають код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, затвердженого Міндоходів.

Який вигляд матиме звіт про пільги за розглянутим нами прикладом, показано у зразку.

Зразок

Звіт про суми податкових пільг за IV квартал 2013 р. (фрагмент)


* Проставляється згідно з наказом МФУ від 14.01.2011 р. №11.

** Проставляється згідно з довідником податкових пільг №68/1 станом на 01.10.2013 р., затвердженим Міндоходів 30.09.2013 р.

Звичайно, отриманий дохід та понесені витрати слід буде відобразити і в декларації з податку на прибуток. Так, прибуток або збиток від звільненої від оподаткування діяльності наводять у рядку 09. Цей рядок потребує розшифрування у додатку ПЗ до декларації. Заповнити його досить просто:

— у таблиці 2 зазначають підстави для застосування пільг. Вони наводяться таким чином: у першій графі — кодова назва пільги, за чергою її відображення у таблиці 2 (від А до Я великими літерами), у другій графі — відповідна норма ПКУ, якою встановлено пільгу з податку на прибуток (тобто цитата з ПКУ щодо цієї пільги), у графах третій — п'ятій — відповідно підпункт (за наявності), пункт та стаття ПКУ, якими встановлено пільгу;

— у таблиці 1 — сума прибутку, звільненого від оподаткування, чи сума збитку від діяльності, звільненої від оподаткування. Якщо пільга одна (а зазвичай так і буває), то у рядку 09 дублюється значення рядка 09.1. Значення рядка 09.1 визначається, своєю чергою, як різниця між доходами, які не оподатковуються на підставі «А» (рядок А1), собівартістю придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності «А» (рядок А2), й іншими витратами, які відносяться до діяльності «А» (рядок А3). Якщо пільг кілька, то додаток ПЗ може мати відповідну кількість рядків 09.2, 09.3 тощо. I в кожному з них, із зазначенням відповідної пільги, визначатиметься сума прибутку або збитку від відповідної пільгової діяльності. Загальний результат від складання таких сум відобразиться у рядку 09 — як додатка ПЗ, так і декларації з податку на прибуток.

28 жовтня «Дебет-Кредит» запрошує на  онлайн-семінар «Сумнівна і безнадійна заборгованість».  Подробиці

Консультації по темі

Доповнення до декларації можна надіслати поштою або електронно
Дата статьи 23.10.2014
Количество просмотров 108
Як надати пояснення до декларації, якщо звітуєте в електронній формі?

Якщо подати уточнюючий розрахунок вчасно, штрафу не буде
Дата статьи 16.10.2014
Количество просмотров 247
При складанні податкової декларації збору за спецвикористання води була допущена помилка при виборі рядка. А саме, замість необхідного рядка 1.2.1 був вибраний рядок 1.2.2. Сам податок розраховано вірно, і дана помилка ніякого впливу на зобов'язання не має. Які можливі наслідки в разі неподання уточнюючої декларації?

Декларацію про доходи слід подавати до органу ДПС за місцем податкової адреси підприємця
Дата статьи 16.10.2014
Количество просмотров 128
ФОП до лютого поточного року був зареєстрований в ДПС одного району, а з 9.02.2014 р. перереєстрований у ДПС іншого району. Річна декларація про майновий стан і доходи за попередній рік подавалася за місцем попередньої реєстрації. Тепер податківці стверджують, що декларація мала подаватися за місцем нової реєстрації і вважають її не зданою. Чи правильно це?

Налогоплательщик, который по итогам прошлого отчетного года не получил прибыль, должен подать декларацию
Дата статьи 15.10.2014
Количество просмотров 332
На предприятии сдана декларация по налогу на прибыль за 2013 г. с показателем 82 тыс грн налога на прибыль к уплате. На данный момент обнаружилось, что в декларации ошибка и налоговые обязательства завышены. То есть, если написать декларацию правильно, то по итогу 2013 г. убыток. Как правильно исправить показатели, что бы исправление не привело к штрафам?

Виправляємо помилку при застосуванні соцпільги
Дата статьи 10.10.2014
Количество просмотров 590
Працівник підприємства користувався податковою соціальною пільгою в 2013 р., а потім написав заяву про відмову від застосування податкової соціальної пільги з 01.01.2014 р., проте бухгалтер помилково продовжував її застосовувати ще протягом 8 місяців 2014 року. Як виправити цю помилку в обліку та звітності, які штрафи потрібно нарахувати?

Новини по темі

Заповнюємо окремі реквізити звіту з єдиного внеску
Дата статьи 23.05.2014
Количество просмотров 2347
Податківці нагадують, як правильно заповнювати графу 2 та 3 звіту з єдиного соцвнеску

Декларація з ПДВ знову зазнає змін
Дата статьи 22.05.2014
Количество просмотров 6386
Розроблено проект нової форми декларації з ПДВ з урахуванням змін, внесених антикризовим законом та Законом №1200

Звіт про контрольовані операції, поданий до 1 травня, повторно подавати не потрібно
Дата статьи 22.05.2014
Количество просмотров 123
У разі виявлення в уже поданій звітності помилок, платники податків можуть самостійно їх виправити та надіслати виправлену звітність до 1 жовтня 2014 року

Організація протягом року набула статусу неприбуткової: особливості подання звітності
Дата статьи 21.05.2014
Количество просмотров 335
Платник податку на прибуток, який протягом звітного року включений до Реєстру неприбуткових організацій та установ, по закінченню цього звітного року має подати до Міндоходів як декларацію з податку на прибуток, так і Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

Квартальну декларацію єдинника подають не тільки платники ІІІ та V груп
Дата статьи 21.05.2014
Количество просмотров 4786
Количество комментариев4
Квартальну декларацію єдинника також подають підприємці, які у звітному кварталі почали працювати на загальній системі відразу після держреєстрації,або перейшли на неї зі спрощеної системи

Як заповнити графу 11 таблиці 2 розділу II додатка Д1 до декларації з ПДВ
Дата статьи 20.05.2014
Количество просмотров 631
У розділі II таблиці 2 додатка Д1 в колонці 11 відображається сума ПДВ з колонки 10, яка була включена до податкового кредиту на підставі податкової накладної, до якої складено розрахунок коригування

У разі звільнення працівника форма №1-ДФ не подається
Дата статьи 16.05.2014
Количество просмотров 6611
У разі відсутності нарахування та виплати доходу в кварталі, в якому звільнено працівника, податковий розрахунок за ф. №1-ДФ не подається та графа 7 «Дата звільнення з роботи» не заповнюється