ru ua
-->
Извините, данный сайт не оптимизирован под Вашу версию Internet Explorer, рекомендуем обновить ее до более свежей!

Все вопросы:

Выводить по 203050на стр.
Про податковий облік витрат на оплату працівникам послуг для особистих потреб
Чи враховуються у складі витрат платника податку витрати на оплату працівникам послуг для особистих потреб, якщо надання таких послуг працівникам встановлено трудовою угодою?
17.10.2011
388
Як виправити помилку в Д5 декларації з ПДВ, яка не вплинула на показники самої декларації?
Яким чином виправити помилку, допущену при заповненні Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), яка не вплинула на правильність визначення показників податкової декларації з ПДВ та, відповідно, підсумкових рядків Розшифровки?
17.10.2011
900
Чи всі показники декларації з ПДВ відображаються в графах уточнюючого розрахунку, чи тільки ті, які уточнюються?
Чи всі показники податкової декларації з ПДВ відображаються в графах Уточнюючого розрахунку при самостійному виправлені помилок, чи тільки ті показники, які уточнюються?
17.10.2011
292
Як відобразити в декларації з ПДВ та Д5 податкову накладну, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною?
Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та Розшифровці (Д5) операції згідно податкової накладної, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною?
17.10.2011
481
Чи потрібно платити до бюджету суму ПДВ, визначену декларацією, якщо подано уточнюючий розрахунок, який цю суму зменшив?
Яка сума податкових зобов’язань з ПДВ підлягає сплаті до бюджету при поданні платником податку уточнюючого розрахунку у вигляді додатку до податкової декларації з ПДВ за звітний період з від’ємним значенням, якщо в такій декларації задеклароване позитивне значення?
17.10.2011
314
Выплата денежного пособия при увольнении в связи с призывом в ряды армии предусмотрена законодательством
Сотрудник принес повестку о призыве в армию. Как поступить бухгалтеру? Каковы подводные камни в данном случае?
17.10.2011
3160
Налогообложение зарплаты работницы-предпринимательницы проводится на общих основаниях
Предприниматель на ЕН принимает на работу продавца. Работница является частным предпринимателем (но временно приостановила деятельность). Можно ли применять к ее доходам налоговую социальную льготу согласно Налогового кодекса и какие проценты по ней нужно платить в фонды?
17.10.2011
265
Про звітність до ДПС від неприбуткових організацій
Яку звітність до ДПС потрібно подавати неприбутковим організаціям?
17.10.2011
463
Плата за землю отражается в налоговом учете помесячно и подлежит включению в декларацию по прибыли поквартально
Представитель налоговой на семинаре рассказывал о том, что декларация по плате за землю сдается один раз в год. Поэтому в квартальный отчет по прибыли расходы включать нельзя, а только в годовой. Верно ли это?
17.10.2011
387
Відображення ліквідації ОЗ в декларації з ПДВ
Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) операції з ліквідації ОФ за самостійним рішенням платника податку?
16.10.2011
1341
Чи «зникає» від’ємне значення рядка 24 декларації з ПДВ, яке виникло більше, ніж 1095 днів тому?
Чи відображається у податковій декларації з ПДВ платником податку, який не мав права на бюджетне відшкодування через відсутність оподатковуваних поставок, залишок від’ємного значення податку, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та з дати виникнення якого минуло 1095 днів, до повного його погашення?
16.10.2011
568
Чи відображаються в декларації з ПДВ послуги від нерезидента, які не є об’єктом оподаткування за пп. 196.1.14 ПКУ?
Чи відображаються платником податку в рядку 3 р.І податкової декларації з ПДВ послуги, отримані від нерезидента на митній території України, які не є об’єктом оподаткування згідно пп. 196.1.14 ст. 196 ПКУ?
16.10.2011
613
Яке значення необхідно зазначати в графі 6 «Різниця» Уточнюючого розрахунку з ПДВ?
Яке абсолютне значення необхідно зазначати в графі 6 «Різниця» Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зокрема, з відповідним знаком плюс/мінус чи без знаку?
16.10.2011
620
Як у Податковій декларації з податку на прибуток відображаються витрати за малоцінними необоротними активами?
Як у Податковій декларації з податку на прибуток відображаються витрати за малоцінними необоротними активами?
15.10.2011
283
Чи враховується при складанні декларації з податку на прибуток вартість поліпшень ОЗ, здійснених у І кварталі 2011 року?
Чи враховується у графі 4 таблиці 3 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства вартість поліпшень ОЗ, здійснених у І кварталі 2011 року?
15.10.2011
212
Відображення в декларації на прибуток курсових різниць
Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються результати перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, якщо виникають як позитивне значення, так і від’ємне значення курсових різниць?
15.10.2011
1044
Оподаткування екологічним податком продажу та ввезення в Україну палива
Які зміни було внесено в ПКУ щодо оподаткування екологічним податком продажу та ввезення в Україну палива з 01.10.2011 р.?
14.10.2011
301
Оподаткування екологічним податком розміщення відходів
Як здійснюється оподаткування екологічним податком операцій зрозміщення відходів?
14.10.2011
233
Як відображаються загальновиробничі витрати в податковій декларації з податку на прибуток підприємства?
Як відображаються загальновиробничі витрати в податковій декларації з податку на прибуток підприємства?
13.10.2011
348
Податковий облік основного засобу, придбаного за іноземну валюту
Підприємство здійснювало передоплату на придбання основного засобу в нерезидента. Як визначається балансова вартість такого основного засобу?
13.10.2011
485