ru ua
-->
Извините, данный сайт не оптимизирован под Вашу версию Internet Explorer, рекомендуем обновить ее до более свежей!

У разі застосування різних ставок податку сільгоспвиробники подають дві Декларації з прибутку

Дата статьи 12.06.2013
Количество просмотров1252

Оценка материала:

  1. Ужасно
  2. Плохо
  3. Нормально
  4. Хорошо
  5. Отлично
2.5/0
Підприємство є виробником сільгосппродукції, базовий звітний (податковий) період дорівнює року. Як звітувати підприємству у 2013 р., адже протягом звітного періоду застосовувались різні ставки податку на прибуток?

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать ті, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу (ст. 155 Податкового кодексу).

Внимание! Новый сервис для читателей «Дебета-Кредита»: полная база нормативных документов. Перейти на docs.dtkt.ua >>>

Консультации по теме

Виправити показники поданого Звіту про контрольовані операції можна до 1 жовтня 2014 року
Дата статьи 27.08.2014
Количество просмотров 33
Звіт про контрольовані операції за 2013 рік подано підприємством до контролюючого органу до 01.05.2014 р. До загальної суми здійснених контрольованих операцій включено суми кредитів і позик. Яким чином підприємство може виправити показники поданого звіту?

У разі смерті працівника в графі 7 форми №1-ДФ проставляється дата смерті
Дата статьи 27.08.2014
Количество просмотров 68
Яким чином відобразити в ф. 1-ДФ дату звільнення померлого працівника за умови, що реєстраційний номер облікової картки ФО після смерті вважається недійсним?

За неподання копій податкового розрахунку ф. №1-ДФ штрафів не буде
Дата статьи 20.08.2014
Количество просмотров 1554
Чи застосовується відповідальність за неподання копій податкових розрахунків ф. 1ДФ до контролюючого органу, у випадках передбачених ПКУ?

Відповідальними за подання звіту по ЄСВ у разі смерті підприємця є спадкоємці
Дата статьи 18.08.2014
Количество просмотров 168
Хто подає звіт з ЄСВ у разі смерті страхувальника-підприємця або самозайнятої особи?

Відображаємо дохід від власної продукції у формі №1ДФ
Дата статьи 18.08.2014
Количество просмотров 140
Яким чином оподатковується та відображається у податковому розрахунку за формою №1ДФ дохід фізособи від продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД?

Новости по теме

Заполняем отдельные реквизиты отчета по единому взносу
Дата статьи 23.05.2014
Количество просмотров 2347
Налоговики напоминают, как правильно заполнять графу 2 и 3 отчета по единому соцвзносу

Декларация по ПДВ снова претерпит изменений
Дата статьи 22.05.2014
Количество просмотров 6386
Разработан проект новой формы декларации по НДС с учетом изменений, внесенных антикризисным законом и Законом №1200

Отчет о контролируемых операциях, поданный до 1 мая, повторно подавать не нужно
Дата статьи 22.05.2014
Количество просмотров 123
В случае выявления в уже поданной отчетности ошибок, налогоплательщики могут самостоятельно их исправить и отправить исправленную отчетность в 1 октября 2014 года

Организация в течение года приобрела статус неприбыльной: особенности подачи отчетности
Дата статьи 21.05.2014
Количество просмотров 335
Плательщик налога на прибыль, который в течение отчетного года включен в Реестр неприбыльных организаций и учреждений, по окончании этого отчетного года должен подать в Миндоходов как декларацию по налогу на прибыль, так и Отчет об использовании средств неприбыльных организаций и учреждений

Квартальную декларацию единщика подают не только плательщики III и V групп
Дата статьи 21.05.2014
Количество просмотров 4786
Количество комментариев4
Квартальную декларацию единщика также подают предприниматели, которые в отчетном квартале начали работать на общей системе сразу после госрегистрации, или перешли на нее с упрощенной системы

Как заполнить графу 11 таблицы 2 раздела II приложения Д1 к декларации по НДС
Дата статьи 20.05.2014
Количество просмотров 631
В разделе II таблицы 2 приложения Д1 в колонке 11 отражается сумма НДС из колонки 10, которая была включена в налоговый кредит на основании налоговой накладной, к которой составлен расчет корректировки

В случае увольнения работника форма № 1-ДФ не подается
Дата статьи 16.05.2014
Количество просмотров 6611
В случае отсутствия начисления и выплаты дохода в квартале, в котором работник уволен, налоговый расчет по ф. №1-ДФ не подается и графа 7 «Дата увольнения с работы» не заполняется